Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
544 1.3.2019 12:03 - 15:01
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 14:01 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
95 1.3.2019 11:48 - 12:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 11:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 1.3.2019 11:33 - 12:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 11:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 1.3.2019 11:12 - 11:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 10:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 1.3.2019 11:12 - 12:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 11:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
436 1.3.2019 07:22 - 08:13
Regiontrafik, linje 436 från Kalajärvi, kl. 07:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
219 1.3.2019 07:18 - 08:13
Esbo lokaltrafik, linje 219 från Alberga, kl. 07:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
737K 1.3.2019 06:38 - 07:33
Vanda lokaltrafik, linje 737K från Nissbacka, kl. 06:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
712 1.3.2019 06:24 - 07:05
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 06:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
K 1.3.2019 06:11 - 08:41
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 07:41 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor