Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 7.2.2019 16:04 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 7.2.2019 16:02 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
157 7.2.2019 16:00 - 16:46
Esbo lokaltrafik, linje 157 från Tillisbacken, kl. 15:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
134 7.2.2019 15:55 - 16:43
Esbo lokaltrafik, linje 134 från Domsby, kl. 15:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 7.2.2019 15:51 - 17:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 16:10 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
8 7.2.2019 15:49 - 16:00
Spårvägslinje 8 mot Arabia , på väg att normaliseras. Orsak: felparkerad bil. Plats: Itämerenkatu. Beräknad tid: 15:29 - 16:00.
S
71 7.2.2019 15:48 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
157 7.2.2019 15:38 - 17:00
Esbo lokaltrafik, linje 157 från Mattby, anväds avgårplatform 7. Plats: Mattby terminal. Beräknad tid: 15:31 - 17:00.
S
157 7.2.2019 15:32 - 16:21
Esbo lokaltrafik, linje 157 från Mattby, kl. 15:21 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 7.2.2019 15:31 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor