Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
78 30.10.2018 14:26 - 15:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94B 30.10.2018 13:56 - 14:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 94B från Gårdsbacka (M), kl. 13:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
58 30.10.2018 13:21 - 14:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 13:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M2 30.10.2018 12:53 - 13:30
Metro M2, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem mellan Kvarnbäcken - Östra centrum. Beräknad tid: 12:51 - 13:30.
S
246K 30.10.2018 12:29 - 13:25
Esbo lokaltrafik, linje 246K från Röylä, kl. 12:25 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
61T 30.10.2018 11:17 - 12:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 61T från Järnvägsstationen, kl. 11:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66 30.10.2018 11:07 - 11:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Svedängen, kl. 10:59 inställd. Orsak: olycka.
S
58 30.10.2018 08:49 - 09:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 08:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 30.10.2018 08:48 - 09:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 08:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 30.10.2018 08:06 - 08:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 07:52 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor