Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 23.11.2018 07:42 - 09:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 08:00 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 23.11.2018 07:33 - 09:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 08:52 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 23.11.2018 07:32 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 08:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 23.11.2018 07:25 - 08:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 07:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 23.11.2018 07:25 - 09:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 08:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
81 23.11.2018 07:08 - 07:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 23.11.2018 07:08 - 08:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 23.11.2018 06:48 - 09:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 08:19 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 23.11.2018 06:47 - 08:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 07:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
622 22.11.2018 17:55 - 18:51
Regiontrafik, linje 622 från Hagnäs, kl. 17:51 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor