Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
59 30.11.2018 08:42 - 09:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Fiskehamnen, kl. 08:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 30.11.2018 08:40 - 09:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 08:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 30.11.2018 08:33 - 09:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 08:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
61 30.11.2018 07:50 - 08:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 61 från Järnvägsstationen, kl. 07:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
574 29.11.2018 18:21 - 19:37
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Pejas, kl. 18:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 29.11.2018 17:38 - 18:00
Spårvägslinje 10 mot Kirurgen , undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Trekanten - Studenthuset. Kirurgen trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Plats: Johanneksen kirkko. Beräknad tid: 17:36 - 18:00.
S
6T 29.11.2018 17:20 - 17:40
Spårvägslinje 6T mot Västra terminalen , undantagsrutt. Trafikeras sträckan Uppropskontoret - Järnvägstation som linje 7 via Kampen. Bulevarden trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Plats: Kalevankatu. Beräknad tid: 17:18 - 17:40.
S
246 29.11.2018 17:13 - 18:21
Esbo lokaltrafik, linje 246 från Esbo centrum, kl. 17:21 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
246K 29.11.2018 17:01 - 17:48
Esbo lokaltrafik, linje 246K från Esbo centrum, kl. 16:48 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
71 29.11.2018 17:01 - 18:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:21 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor