Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 30.11.2018 16:43 - 17:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 16:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
66 30.11.2018 16:20 - 17:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Svedängen, kl. 16:12 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 30.11.2018 16:09 - 16:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 30.11.2018 15:40 - 16:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 15:46 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
23 30.11.2018 15:10 - 15:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 14:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
80 30.11.2018 14:09 - 14:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Östra Centrum, kl. 13:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 30.11.2018 13:56 - 15:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 30.11.2018 11:06 - 11:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 10:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 30.11.2018 08:42 - 09:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Fiskehamnen, kl. 08:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 30.11.2018 08:40 - 09:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 08:39 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor