Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
560 1.11.2018 22:07 - 22:59
Regiontrafik, linje 560 från Myrbacka, kl. 21:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 1.11.2018 20:40 - 21:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 20:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 1.11.2018 18:47 - 19:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 18:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 1.11.2018 18:03 - 18:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 17:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 1.11.2018 16:33 - 17:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Berghäll, kl. 16:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 1.11.2018 16:32 - 17:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Munkholmen, kl. 16:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
738 1.11.2018 16:31 - 17:25
Regiontrafik, linje 738 från Mattilanpuisto, kl. 16:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
65 1.11.2018 16:17 - 17:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Åggelby (Grinddal), kl. 16:02 inställd. Orsak: olycka.
S
69 1.11.2018 16:04 - 17:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 16:10 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 1.11.2018 14:22 - 15:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 14:39 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor