Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 29.10.2018 15:41 - 16:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 29.10.2018 15:41 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 16:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 29.10.2018 15:41 - 17:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 16:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 29.10.2018 15:41 - 17:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 16:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 29.10.2018 15:41 - 17:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 16:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 29.10.2018 15:41 - 18:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 17:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 29.10.2018 15:41 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 17:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 29.10.2018 15:39 - 16:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 15:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 29.10.2018 15:39 - 17:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 16:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 29.10.2018 15:29 - 16:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 15:36 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor