Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
560 30.11.2018 20:58 - 21:43
Regiontrafik, linje 560 från Myrbacka, kl. 20:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M2 M1 30.11.2018 17:48 - 18:45
Metro M1 och M2, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 17:45 - 18:45.
S
55 30.11.2018 17:31 - 18:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 17:21 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 10 7 2 30.11.2018 17:20 - 22:00
Spårvägslinjerna: 10, 2, 3 och 7, möjliga förseningar. Orsak: brist på personal. Plats: Yksittäinen vuoro saattaa puuttua välistä. Beräknad tid: 17:18 - 22:00.
S
64 30.11.2018 16:58 - 17:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 16:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 30.11.2018 16:49 - 17:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 16:37 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 30.11.2018 16:43 - 17:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 16:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
66 30.11.2018 16:20 - 17:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Svedängen, kl. 16:12 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 30.11.2018 16:09 - 16:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 30.11.2018 15:40 - 16:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 15:46 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor