Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
89 30.1.2019 13:53 - 14:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 13:58 inställd. Orsak: olycka.
S
89 30.1.2019 13:53 - 15:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 14:10 inställd. Orsak: olycka.
S
88 30.1.2019 13:53 - 15:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 14:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
89 30.1.2019 13:53 - 14:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 13:40 inställd. Orsak: olycka.
S
89 30.1.2019 13:53 - 14:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 13:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
89 30.1.2019 13:53 - 14:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 13:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
86 30.1.2019 13:51 - 14:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 13:45 inställd. Orsak: olycka.
S
903K 903 30.1.2019 13:45 - 18:25
Kyrkslätt lokaltrafik, linjerna: 903 och 903K, undantagsrutt. Hållplats Haukipää Ki0818 inte i bruk. Beräknad tid: 13:40 - 18:25.
S
K 30.1.2019 13:38 - 14:30
Närtåg K, glesare turer. Orsak: tekniska problem. Plats: Stambanan. Beräknad tid: 13:00 - 14:30.
S
812 30.1.2019 13:22 - 16:20
Närbusslinje 812 från Kvarnbäcken, kl. 15:20 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor