Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
69 28.11.2018 14:35 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 28.11.2018 14:30 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 28.11.2018 14:30 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 28.11.2018 14:28 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 28.11.2018 12:09 - 13:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 12:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 28.11.2018 09:01 - 09:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 08:47 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 28.11.2018 07:33 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 08:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 28.11.2018 07:06 - 08:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 07:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
1 27.11.2018 21:01 - 21:20
Spårvägslinje 1, på väg att normaliseras. Orsak: hinder på spåren. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 20:39 - 21:20.
S
1 27.11.2018 20:39 - 21:10
Spårvägslinje 1, undantag möjliga. Orsak: hinder på spåren. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 20:38 - 21:10.

Sidor

Sidor