Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 29.11.2018 16:12 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 29.11.2018 15:07 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 29.11.2018 15:00 - 17:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:02 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 29.11.2018 14:56 - 16:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 29.11.2018 14:45 - 15:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
61T 29.11.2018 14:28 - 15:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 61T från Järnvägsstationen, kl. 14:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 29.11.2018 14:18 - 15:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
16 29.11.2018 14:13 - 15:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 16 från Järnvägstorget, kl. 14:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 29.11.2018 13:38 - 14:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 13:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
41 29.11.2018 12:25 - 13:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 41 från Gamlas (Spelmansvägen), kl. 12:06 inställd. Orsak: olycka.

Sidor