Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
88 2.3.2019 18:05 - 18:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 17:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 2.3.2019 17:17 - 18:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 17:12 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21 2.3.2019 16:40 - 17:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 21 från Hallonnäs, kl. 16:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
533 2.3.2019 16:18 - 17:10
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Träskän, kl. 16:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
218 2.3.2019 14:51 - 15:54
Regiontrafik, linje 218 från Elielplatsen, kl. 14:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 2.3.2019 13:51 - 14:41
Närtåget N mot Kervo, kl. 13:41 inställd.
S
N 2.3.2019 13:51 - 15:22
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 14:22 inställd.
S
4 3 7 2 2.3.2019 11:46 - 14:00
Spårvägslinjerna: 4, 2 mot Västra Böle , 3 mot Olympiaterminalen och 7 mot Västra terminalen , försenad. Orsak: brist på personal. Beräknad tid: 11:42 - 14:00.
S
335B 2.3.2019 10:52 - 11:33
Vanda lokaltrafik, linje 335B från Myrbacka, kl. 10:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
134 2.3.2019 10:47 - 11:33
Esbo lokaltrafik, linje 134 från Domsby, kl. 10:33 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor