Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
813 12.3.2019 16:37 - 19:35
Närbusslinje 813 från Nordsjö, kl. 18:35 inställd. Orsak: personalbrist.
S
817 12.3.2019 16:27 - 19:25
Närbusslinje 817 från Kallvik, kl. 18:25 inställd. Orsak: personalbrist.
S
817 12.3.2019 16:22 - 19:20
Närbusslinje 817 från Nordsjö, kl. 18:20 inställd. Orsak: personalbrist.
S
813 12.3.2019 16:21 - 18:55
Närbusslinje 813 från Norra Köpcentret, kl. 17:55 inställd. Orsak: personalbrist.
S
813 12.3.2019 16:20 - 18:40
Närbusslinje 813 från Nordsjö, kl. 17:40 inställd. Orsak: personalbrist.
S
817 12.3.2019 16:19 - 18:25
Närbusslinje 817 från Kallvik, kl. 17:25 inställd. Orsak: personalbrist.
S
819 12.3.2019 16:18 - 18:10
Närbusslinje 819 från Nybondas, kl. 17:10 inställd. Orsak: personalbrist.
S
817 12.3.2019 16:18 - 18:20
Närbusslinje 817 från Nordsjö, kl. 17:20 inställd. Orsak: personalbrist.
S
819 12.3.2019 16:17 - 18:02
Närbusslinje 819 från Nordsjö (M), kl. 17:02 inställd. Orsak: personalbrist.
S
113 12.3.2019 15:35 - 16:26
Esbo lokaltrafik, linje 113 från Alberga, kl. 15:26 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor