Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
17 28.11.2018 21:03 - 22:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Berghäll, kl. 21:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
41 28.11.2018 20:21 - 21:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 41 från Kampen, kl. 20:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 28.11.2018 17:30 - 18:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 17:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 28.11.2018 17:30 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 17:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
582 28.11.2018 17:10 - 17:50
Esbo lokaltrafik, linje 582 från Esbo centrum, kl. 16:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
572K 28.11.2018 15:52 - 16:55
Vanda lokaltrafik, linje 572K från Myrbacka, kl. 15:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 28.11.2018 14:43 - 17:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 16:41 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 28.11.2018 14:35 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 28.11.2018 14:30 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 28.11.2018 14:30 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor