Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 29.1.2019 13:06 - 18:31
Närtåget K mot Kervo, kl. 17:31 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 18:37
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 17:37 inställd.
S
K 29.1.2019 13:06 - 18:51
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 17:51 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 18:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 17:54 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 18:57
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 17:57 inställd.
S
K 29.1.2019 13:06 - 19:11
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 18:11 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 19:14
Närtåget A mot Alberga, kl. 18:14 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 16:37
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:37 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 19:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 18:17 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 16:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 15:54 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor