Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
66 21.11.2018 16:57 - 17:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Järnvägstorget, kl. 16:46 inställd. Orsak: olycka.
S
4 10 21.11.2018 16:56 - 17:20
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 10 mot Lillhoplax , försenad. Orsak: olycka. Plats: Kansallismuseo. Beräknad tid: 16:54 - 17:20.
S
134 21.11.2018 16:16 - 16:57
Esbo lokaltrafik, linje 134 från Mattby, kl. 15:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
8 1 2 21.11.2018 15:51 - 16:15
Spårvägslinjerna: 1 mot Eira , 8 mot Busholmen och 2 mot Olympiaterminalen , undantag möjliga. Orsak: ordningsproblem. Plats: Töölön tori. Beräknad tid: 15:49 - 16:15.
S
97 21.11.2018 14:55 - 16:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Östra centrum (M), kl. 15:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 21.11.2018 14:33 - 15:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 21.11.2018 13:58 - 14:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Berghäll, kl. 13:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
701 21.11.2018 13:37 - 14:30
Närbusslinje 701 från Vik, kl. 13:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39 21.11.2018 08:29 - 09:30
Regiontrafik, linje 39 från Kampen, kl. 08:30 inställd. Orsak: olycka.
S
113 21.11.2018 07:56 - 09:08
Esbo lokaltrafik, linje 113 från Hagalund, kl. 08:08 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor