Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
95 28.2.2018 15:14 - 16:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 15:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 28.2.2018 15:14 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 15:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
718 28.2.2018 15:13 - 16:54
Regiontrafik, linje 718 från Järnvägstorget, kl. 15:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 28.2.2018 15:08 - 16:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 15:04 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
64 28.2.2018 15:08 - 16:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Östra Baggböle, kl. 15:49 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
722 28.2.2018 14:46 - 16:15
Regiontrafik, linje 722 från Havukoski, kl. 15:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 28.2.2018 14:42 - 15:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 14:48 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
57 28.2.2018 14:42 - 16:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 15:57 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
4 9 5 3 10 8 1 7 6T 2 6 28.2.2018 14:10 - 14:40
Spårvägslinjerna: på väg att normaliseras. Orsak: tidigare störning. Plats: Mannerheimsvägen Studenthus. Beräknad tid: 14:06 - 14:40.
S
4 9 5 3 10 8 1 7 6T 2 6 28.2.2018 13:12 - 14:09
Spårvägslinjerna: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 6T, 2, 3, 5 och 7, försenad. Orsak: hinder på spåren. Plats: Mannerheimsvägen Studenthusen. Beräknad tid: 13:09 - 14:09.

Sidor

Sidor

Sidor