Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 21.10.2017 08:56 - 11:14
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 10:14 inställd.
S
N 21.10.2017 08:46 - 09:57
Närtåget N mot Kervo, kl. 08:57 inställd.
S
I 21.10.2017 08:46 - 10:06
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:06 inställd.
S
I 21.10.2017 08:46 - 10:21
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:21 inställd.
S
N 21.10.2017 08:46 - 10:44
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 09:44 inställd.
S
I P 21.10.2017 08:30 - 10:00
Från Helsingfors till flygplatsen kö bara P-tåget (via Hoplax och Myrbacka) och från flygplatsen till Helsingfors bara I-tåget (via Myrbacka och Hoplax).Bussen 562N körs mellan Dickursby- Flygstationen. Orsak: tekniska problem.
S
N 21.10.2017 08:26 - 09:42
Närtåget N mot Kervo, kl. 08:42 inställd.
S
I 21.10.2017 08:26 - 09:51
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 08:51 inställd.
S
N 21.10.2017 08:26 - 10:29
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 09:29 inställd.
S
I 21.10.2017 08:21 - 09:36
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 08:36 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor