Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
94A 12.10.2017 17:44 - 18:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 17:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
12 12.10.2017 17:30 - 18:14
Esbo lokaltrafik, linje 12 från Hagalund, kl. 17:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 12.10.2017 17:07 - 17:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 16:57 inställd. Orsak: olycka.
S
10 12.10.2017 16:57 - 17:55
Spårvägslinje 10, försenad. Orsak: trafikstockning. Plats: Pikku-Huopalahti. Beräknad tid: 16:55 - 17:55.
S
58 12.10.2017 14:34 - 15:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 14:34 inställd. Orsak: olycka.
S
903 12.10.2017 13:20 - 19:00
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 903, trafikerar normalt igen. Beräknad tid: 06:49 - 19:00.
S
91 12.10.2017 09:32 - 10:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 91, trafikerar normalt igen. Beräknad tid: 06:00 - 10:15.
S
165 12.10.2017 08:47 - 09:50
Regiontrafik, linje 165 från Köklax, kl. 08:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
18 12.10.2017 07:24 - 08:06
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Köklax, kl. 07:06 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
15 12.10.2017 07:07 - 07:56
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 06:56 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor