Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
717A 7.2.2017 15:23 - 16:30
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
973 7.2.2017 15:04 - 15:45
Regiontrafik, linje 973 från Pejas, kl. 14:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 7.2.2017 14:56 - 17:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
63 7.2.2017 14:55 - 15:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 14:45 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 7.2.2017 14:55 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
631 7.2.2017 14:52 - 15:36
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Dickursby, kl. 14:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
631 7.2.2017 14:52 - 16:17
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 15:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 7.2.2017 14:16 - 15:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 14:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 7.2.2017 14:16 - 16:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 15:13 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 7.2.2017 14:16 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 16:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor