Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 7.1.2017 14:01 - 16:32
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 15:32 inställd.
S
P 7.1.2017 13:46 - 15:01
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 14:01 inställd.
S
K 7.1.2017 13:41 - 15:26
Närtåget K mot Kervo, kl. 14:26 inställd.
S
K 7.1.2017 13:41 - 16:12
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 15:12 inställd.
S
K 7.1.2017 13:31 - 15:06
Närtåget K mot Kervo, kl. 14:06 inställd.
S
K 7.1.2017 13:31 - 15:52
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 14:52 inställd.
S
E 7.1.2017 13:26 - 14:57
Närtåget E mot Köklax, kl. 13:57 inställd.
S
E 7.1.2017 13:26 - 15:36
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 14:36 inställd.
S
89 7.1.2017 13:19 - 14:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 13:03 inställd. Orsak: personalbrist.
S
K 7.1.2017 13:16 - 15:32
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 14:32 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor