Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 27.1.2017 16:29 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 16:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
587 27.1.2017 16:27 - 17:34
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
224 27.1.2017 14:45 - 15:40
Esbo lokaltrafik, linje 224 från Alberga, kl. 14:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
224 27.1.2017 14:45 - 16:30
Esbo lokaltrafik, linje 224 från Domsby, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122 27.1.2017 13:15 - 14:15
Regiontrafik, linje 122 från Frisansplatsen, kl. 13:15 inställd. Orsak: olycka.
S
562 27.1.2017 11:52 - 12:40
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 11:40 inställd. Orsak: olycka.
S
65 27.1.2017 10:01 - 10:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Åggelby (Grinddal), kl. 09:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
102 27.1.2017 09:07 - 10:25
Regiontrafik, linje 102 från Helsingfors, kl. 09:25 inställd. Orsak: olycka.
S
68 27.1.2017 07:58 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 08:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
848 27.1.2017 00:00 - 05:30
U-linje 848, undantagsrutt . Orsak: gatan avstängd . Plats: Böle station. Beräknad tid: 00:30 - 05:30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor