Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 1.2.2017 20:57 - 21:48
Närtåget N mot Kervo, kl. 20:48 inställd.
S
N 1.2.2017 20:56 - 22:32
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 21:32 inställd.
S
R Z N 1.2.2017 20:48 - 21:15
Närtågen: N, R och Z, på väg att normaliseras. Beräknad tid: 20:46 - 21:15.
S
R Z N 1.2.2017 20:20 - 21:00
Närtågen: N, R och Z, undantag möjliga. Orsak: en personskada. Beräknad tid: 20:15 - 21:00.
S
N 1.2.2017 20:16 - 21:32
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 20:32 inställd.
S
N 1.2.2017 20:11 - 21:17
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 20:17 inställd.
S
110 1.2.2017 20:03 - 21:16
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 20:16 inställd. Orsak: olycka.
S
Y 1.2.2017 17:51 - 19:25
Närtåget Y mot Helsingfors, kl. 18:25 inställd.
S
K 1.2.2017 16:26 - 17:46
Närtåget K mot Kervo, kl. 16:46 inställd.
S
K 1.2.2017 16:26 - 18:32
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 17:32 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor