Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
98 21.9.2017 05:24 - 08:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 07:15 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 05:24 - 08:20
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
518 21.9.2017 05:24 - 07:30
Regiontrafik, linje 518 från Kungsbacka, kl. 06:30 inställd. Orsak: strejk.
S
246KT 21.9.2017 05:24 - 08:16
Esbo lokaltrafik, linje 246KT från Esbo centrum, kl. 07:16 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 05:24 - 08:20
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
239T 21.9.2017 05:24 - 07:22
Esbo lokaltrafik, linje 239T från Alberga, kl. 06:22 inställd. Orsak: strejk.
S
212 21.9.2017 05:24 - 08:15
Regiontrafik, linje 212 från Kampen, kl. 07:15 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:24 - 08:16
Regiontrafik, linje 739 från Norra Nissbacka, kl. 07:16 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 05:24 - 08:20
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 05:24 - 07:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 06:27 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor