Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
219 21.9.2017 12:04 - 15:00
Esbo lokaltrafik, linje 219 från Träskanda, kl. 14:00 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 12:04 - 15:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 14:01 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 12:04 - 15:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 14:00 inställd. Orsak: strejk.
S
345 21.9.2017 12:04 - 15:00
Regiontrafik, linje 345 från Helsingfors, kl. 14:00 inställd. Orsak: strejk.
S
236 21.9.2017 12:04 - 15:01
Esbo lokaltrafik, linje 236 från Serena, kl. 14:01 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 12:04 - 15:00
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 14:00 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 12:03 - 15:00
Regiontrafik, linje 206 från Kampen, kl. 14:00 inställd. Orsak: strejk.
S
219 21.9.2017 12:03 - 15:00
Esbo lokaltrafik, linje 219 från Träskanda, kl. 14:00 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 12:03 - 15:00
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 14:00 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 12:03 - 15:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 14:00 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor