Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
95 21.9.2017 11:58 - 14:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 13:56 inställd. Orsak: strejk.
S
85 21.9.2017 11:57 - 14:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 13:55 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 11:57 - 14:55
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 13:55 inställd. Orsak: strejk.
S
97 21.9.2017 11:57 - 14:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 13:55 inställd. Orsak: strejk.
S
10 21.9.2017 11:57 - 14:55
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Otnäs, kl. 13:55 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 11:57 - 14:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 13:55 inställd. Orsak: strejk.
S
156 21.9.2017 11:56 - 14:53
Regiontrafik, linje 156 från Domsby, kl. 13:53 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 11:56 - 14:53
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Kungsbacka, kl. 13:53 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 11:56 - 14:53
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Kungsbacka, kl. 13:53 inställd. Orsak: strejk.
S
219 21.9.2017 11:56 - 14:54
Esbo lokaltrafik, linje 219 från Alberga, kl. 13:54 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor