Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
712 21.9.2017 13:34 - 16:32
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 15:32 inställd. Orsak: strejk.
S
345 21.9.2017 13:33 - 16:30
Regiontrafik, linje 345 från Helsingfors, kl. 15:30 inställd. Orsak: strejk.
S
582KB 21.9.2017 13:33 - 16:30
Esbo lokaltrafik, linje 582KB från Kalajärvi, kl. 15:30 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 13:33 - 16:30
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 15:30 inställd. Orsak: strejk.
S
582KB 21.9.2017 13:33 - 16:30
Esbo lokaltrafik, linje 582KB från Kalajärvi, kl. 15:30 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 13:33 - 16:30
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 15:30 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 13:32 - 16:30
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 15:30 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 13:32 - 16:30
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 15:30 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 13:31 - 16:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 15:28 inställd. Orsak: strejk.
S
311 21.9.2017 13:31 - 16:29
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Myrbacka, kl. 15:29 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor