Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
5 21.9.2017 05:09 - 07:05
Esbo lokaltrafik, linje 5 från Alberga, kl. 06:05 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 05:09 - 07:05
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 06:05 inställd. Orsak: strejk.
S
238 21.9.2017 05:09 - 07:37
Esbo lokaltrafik, linje 238 från Alberga, kl. 06:37 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 05:09 - 07:46
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Mattby, kl. 06:46 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 05:09 - 07:46
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 06:46 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 05:09 - 07:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 06:48 inställd. Orsak: strejk.
S
156 21.9.2017 05:09 - 06:59
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 05:59 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 05:09 - 07:20
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 06:20 inställd. Orsak: strejk.
S
206A 21.9.2017 05:09 - 07:58
Regiontrafik, linje 206A från Kampen, kl. 06:58 inställd. Orsak: strejk.
S
3 21.9.2017 05:09 - 06:22
Esbo lokaltrafik, linje 3 från Stensvik, kl. 05:22 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor