Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
572K 21.9.2017 11:07 - 14:04
Vanda lokaltrafik, linje 572K från Myrbacka, kl. 13:04 inställd. Orsak: strejk.
S
94 21.9.2017 11:06 - 14:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 13:03 inställd. Orsak: strejk.
S
246 21.9.2017 11:06 - 14:03
Esbo lokaltrafik, linje 246 från Esbo centrum, kl. 13:03 inställd. Orsak: strejk.
S
246 21.9.2017 11:06 - 14:03
Esbo lokaltrafik, linje 246 från Esbo centrum, kl. 13:03 inställd. Orsak: strejk.
S
227 21.9.2017 11:06 - 14:03
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Alberga, kl. 13:03 inställd. Orsak: strejk.
S
227 21.9.2017 11:06 - 14:03
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Alberga, kl. 13:03 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 11:05 - 14:00
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 13:00 inställd. Orsak: strejk.
S
712 21.9.2017 11:05 - 14:02
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 13:02 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 11:05 - 14:02
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 13:02 inställd. Orsak: strejk.
S
245 21.9.2017 11:05 - 14:01
Esbo lokaltrafik, linje 245 från Nouxändan, kl. 13:01 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor