Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
Ruoholahti - Mellunmäki 16.9.2017 15:01 - 15:30
Metro Ruoholahti - Mellunmäki, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: hinder på spåren mellan Gårdsbacka - Mellungsbacka. Plats: Kontula. Beräknad tid: 14:58 - 15:30.
S
3 7 2 16.9.2017 07:12 - 07:40
Spårvägslinjerna: 2, 3 och 7, möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 07:09 - 07:40.
S
122A 15.9.2017 20:42 - 21:30
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 20:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717A 15.9.2017 17:49 - 18:58
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 17:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 15.9.2017 17:38 - 18:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 17:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
21V 15.9.2017 17:37 - 18:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 17:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
711 15.9.2017 16:09 - 17:00
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71B 15.9.2017 08:38 - 09:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71B från Järnvägsstationen, kl. 08:38 inställd. Orsak: olycka.
S
81 15.9.2017 07:28 - 08:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 15.9.2017 07:07 - 07:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:52 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor