Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
93K 8.8.2017 15:03 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Östra Centrum(M), kl. 15:00 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
93K 8.8.2017 14:59 - 15:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Landbo, kl. 14:50 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
132 8.8.2017 13:10 - 14:13
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 13:13 inställd. Orsak: olycka.
S
20X 8.8.2017 09:26 - 10:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X från Kampen, kl. 09:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20X 8.8.2017 09:26 - 10:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X fråm Enåsen, kl. 09:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
722 8.8.2017 08:58 - 09:52
Regiontrafik, linje 722 från Järnvägstorget, kl. 08:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
R D 8.8.2017 07:22 - 07:50
Närtågen: R och D, försenas. Orsak: en personskada. Plats: Träskända. Beräknad tid: 06:27 - 07:50.
S
T 8.8.2017 00:00 - 05:00
T-tåget från Riihimäki till Helsingfors kl. 3.12, inställt. Ersättande tåg avgår kl. 3.33, från Kervo 4.13. Anländer i Hfors 4.53. Orsak: banarbeten
S
436N 7.8.2017 23:46 - 8.8.2017 00:42
Regiontrafik, linje 436N från Elielplatsen, kl. 23:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 7.8.2017 23:45 - 8.8.2017 02:30
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken, undantagsrutt. Trafikeras enkelriktad via Bulevarden-Eira-Olympiaterminalen-Salutorget. Orsak: banarbeten. Plats: Bulevarden. Beräknad tid: kl. 24-2.30

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor