Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 21.9.2017 10:44 - 13:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 10:44 - 13:40
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
619 21.9.2017 10:44 - 13:40
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Dickursby, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
619 21.9.2017 10:44 - 13:40
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Dickursby, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 10:44 - 13:40
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 10:43 - 13:40
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 10:43 - 13:40
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 10:43 - 13:40
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 10:43 - 13:40
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 10:43 - 13:40
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 12:40 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor