Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
98 21.9.2017 04:53 - 07:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 06:43 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 04:53 - 07:51
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Dickursby, kl. 06:51 inställd. Orsak: strejk.
S
92 21.9.2017 04:53 - 05:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 04:54 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 04:52 - 05:50
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 04:50 inställd. Orsak: strejk.
S
227 21.9.2017 04:52 - 05:52
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Esbo centrum, kl. 04:52 inställd. Orsak: strejk.
S
553K 21.9.2017 04:52 - 05:53
Regiontrafik, linje 553K från Håkansböle, kl. 04:53 inställd. Orsak: strejk.
S
624 21.9.2017 04:52 - 05:58
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Dickursby, kl. 04:58 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 04:52 - 06:35
Regiontrafik, linje 154 från Helsingfors, kl. 05:35 inställd. Orsak: strejk.
S
624 21.9.2017 04:52 - 06:40
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Lövkulla, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.
S
227 21.9.2017 04:52 - 06:40
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Alberga, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor