Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
2 12.8.2017 15:40 - 19:00
Spårvägslinje 2, undantagsrutt Opera-Runebergsgatan-Kampen- Järnvägsstation. Orsak: Helsinki City Marathon. Beräknad tid: 15:40 - 19:00.
S
76B 12.8.2017 15:32 - 16:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76B 12.8.2017 15:32 - 16:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Malm station, kl. 15:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 18 24 12.8.2017 15:30 - 18:30
Buss linjerna: 18, 24 och 17, Gatorna är avstängd för trafik. undantagsrutter via Skeppar-, Fabriks-,Peters- och Kaptensgatan Orsak: Marathon. Plats: Eira. Beräknad tid: kl. 15.30 - 18.30.
S
70T 12.8.2017 15:20 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 70T, undantagsrutt. Körs via Nordenskiöldsgatan. Helsingegatan trafikeras inte. Orsak: Maraton. Plats: Helsingegatan. Beräknad tid: kl. 15.20 - 21.
S
63 12.8.2017 15:12 - 17:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 16:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6 12.8.2017 15:10 - 19:00
Spårvägslinje 6T trafikeras undantagsrutt liksom linje 9 från Järnvägstorget via Kamppi till Västra terminalen. Mannerheimvägen, Bulevarden och Hietalahti trafikeras inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Beräknad tid: 15:10 - 19:00.
S
I 12.8.2017 15:01 - 15:41
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 14:41 inställd.
S
195 12.8.2017 15:00 - 16:30
Buslinje 195 från Ladusved, undantagsrutt. Inte trafikes hållplatsen H1406 i Munksnäsplatsen Orsak: Maraton. Plats: Munknäs. Beräknad tid: kl. 15- 16.30.
S
20X 21V 12.8.2017 15:00 - 20:30
Busslinjerna: 21V och 20X, undantagsrutt. Körs via Lemisholemn anslutning, 20X kör inte till Enåsen trafikeras som 20BX . Orsak: publikevenemang. Plats: Drumsö. Beräknad tid: kl.15: - 20.30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor