Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
502 21.9.2017 10:40 - 13:37
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 12:37 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 10:40 - 13:38
Regiontrafik, linje 553 från Alberga, kl. 12:38 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 10:40 - 13:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 12:38 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 10:40 - 13:38
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 12:38 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 10:40 - 13:38
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 12:38 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 10:40 - 13:38
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 12:38 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 10:40 - 13:38
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 12:38 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 10:40 - 13:38
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 12:38 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 10:40 - 13:37
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 12:37 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 10:40 - 13:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 12:38 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor