Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 12.8.2017 15:12 - 17:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 16:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6 12.8.2017 15:10 - 19:00
Spårvägslinje 6T trafikeras undantagsrutt liksom linje 9 från Järnvägstorget via Kamppi till Västra terminalen. Mannerheimvägen, Bulevarden och Hietalahti trafikeras inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Beräknad tid: 15:10 - 19:00.
S
I 12.8.2017 15:01 - 15:41
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 14:41 inställd.
S
195 12.8.2017 15:00 - 16:30
Buslinje 195 från Ladusved, undantagsrutt. Inte trafikes hållplatsen H1406 i Munksnäsplatsen Orsak: Maraton. Plats: Munknäs. Beräknad tid: kl. 15- 16.30.
S
20X 21V 12.8.2017 15:00 - 20:30
Busslinjerna: 21V och 20X, undantagsrutt. Körs via Lemisholemn anslutning, 20X kör inte till Enåsen trafikeras som 20BX . Orsak: publikevenemang. Plats: Drumsö. Beräknad tid: kl.15: - 20.30.
S
P 12.8.2017 14:11 - 15:51
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 14:51 inställd.
S
3 12.8.2017 14:10 - 16:00
Spårvägslinje 3, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget -Hagnäs - Berghäll - Idrottshuset. Orsak: Helsinki City Marathon. Beräknad tid: 14:10 - 16:00.
S
2 12.8.2017 14:10 - 16:00
Undantagsrut för spårvagn 2: Idrottshus- Opera- Runebergsgatan -Kampen- Järnvägstation pga. Helsinki City Marathon
S
P 12.8.2017 13:56 - 15:01
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 14:01 inställd.
S
A 12.8.2017 13:36 - 15:19
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 14:49 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor