Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 18.9.2017 12:45 - 13:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 12:40 inställd. Orsak: olycka.
S
80 18.9.2017 12:40 - 13:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Kasåkern, kl. 12:38 inställd. Orsak: olycka.
S
5 18.9.2017 12:32 - 12:50
Spårvägslinje 5 från Järnvägsstationen , undantagsrutt. På undantagsrutt. Orsak: felparkerad bil. Beräknad tid: 12:30 - 12:50.
S
4 18.9.2017 12:31 - 12:50
Spårvägslinje 4 mot Skatudden , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Beräknad tid: 12:29 - 12:50.
S
52 18.9.2017 12:04 - 12:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 11:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
987 18.9.2017 08:21 - 10:30
Regiontrafik, linje 987 från Nickby, kl. 09:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
987 18.9.2017 08:19 - 09:40
Regiontrafik, linje 987 från Träskanda station, kl. 08:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
560 18.9.2017 07:28 - 08:19
Regiontrafik, linje 560 från Myrbacka, kl. 07:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
156 18.9.2017 06:56 - 07:37
Regiontrafik, linje 156 från Domsby, kl. 06:37 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
110 18.9.2017 06:32 - 07:24
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 06:24 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor