Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
506 9.8.2017 07:01 - 07:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Vik, kl. 06:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 3 2 9.8.2017 00:00 - 02:30
Spårvägslinjerna: 2,3 och 9 mot Hagnäs, undantagsrutt. Trafikeras via Aleksandersgatan-Snellmansgatan-Elisabetsgatan. Linje 2 via Mannerheimvägen-Aleksandersgatan. Kajsaniemigatan, Järnvägstorget och Mikaelsgatan trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Plats: Centrum. Beräknad tid: kl.24 - kl.2:30
S
572 8.8.2017 19:25 - 20:05
Vanda lokaltrafik, linje 572 från Mellungsbacka (M), kl. 19:05 inställd. Orsak: olycka.
S
235 8.8.2017 18:52 - 19:55
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 18:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
719 8.8.2017 18:37 - 21:35
Vanda lokaltrafik, linje 719 från Håkansböle, kl. 20:35 inställd. Orsak: personalbrist.
S
719K 8.8.2017 18:12 - 21:10
Vanda lokaltrafik, linje 719K från Håkansböle, kl. 20:10 inställd. Orsak: personalbrist.
S
572 8.8.2017 18:08 - 19:07
Vanda lokaltrafik, linje 572 från Myrbacka, kl. 18:07 inställd. Orsak: olycka.
S
719 8.8.2017 17:37 - 20:35
Vanda lokaltrafik, linje 719 från Håkansböle, kl. 19:35 inställd. Orsak: personalbrist.
S
76A 8.8.2017 17:17 - 18:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 17:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 8.8.2017 17:17 - 18:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 17:33 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor