Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
92 21.9.2017 10:22 - 13:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 10:22 - 13:20
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
83 21.9.2017 10:22 - 13:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
94 21.9.2017 10:21 - 13:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
206A 21.9.2017 10:21 - 13:18
Regiontrafik, linje 206A från Karamalmen, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
94 21.9.2017 10:21 - 13:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
206A 21.9.2017 10:21 - 13:18
Regiontrafik, linje 206A från Karamalmen, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
5 21.9.2017 10:21 - 13:19
Esbo lokaltrafik, linje 5 från Mattby, kl. 12:19 inställd. Orsak: strejk.
S
111 21.9.2017 10:21 - 13:19
Regiontrafik, linje 111 från Gäddvik, kl. 12:19 inställd. Orsak: strejk.
S
80 21.9.2017 10:20 - 13:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Kasåkern, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor