Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
109N 109 1.8.2017 23:59 - 2.8.2017 00:50
Regiontrafik, linjerna: 109 från Jorv och 109N från Kampen , försenas. Beräknad tid: 23:45 - 02.08.2017 00:50.
S
7X 1.8.2017 17:07 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 7X, Också möjliga förseningar . Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:04 - 18:30.
S
75 74 1.8.2017 14:26 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 75 och 74, försenas. Orsak: olycka. Plats: Tattaråsvägen. Beräknad tid: 14:15 - 16:00.
S
587 1.8.2017 12:31 - 13:34
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 12:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
421 1.8.2017 08:47 - 09:41
Regiontrafik, linje 421 från Mårtensdal, kl. 08:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
P 1.8.2017 06:01 - 07:11
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 06:11 inställd.
S
9 3 2 1.8.2017 00:00 - 02:30
Spårvägslinjerna: 2,3 och 9 mot Hagnäs, undantagsrutt. Trafikeras via Aleksandersgatan-Snellmansgatan-Elisabetsgatan. Linje 2 via Mannerheimvägen-Aleksandersgatan. Kajsaniemigatan, Järnvägstorget och Mikaelsgatan trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Plats: Centrum. Beräknad tid: kl.24 - kl.2:30
S
39 31.7.2017 21:46 - 22:31
Regiontrafik, linje 39 från Myrbacka, kl. 21:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 31.7.2017 21:16 - 23:18
Närtåget N mot Kervo, kl. 22:18 inställd.
S
L 31.7.2017 21:16 - 23:31
Närtåget L mot Kyrkslätt, kl. 22:31 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor