Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 31.7.2017 18:48 - 19:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 18:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 8 6T 2 31.7.2017 17:14 - 17:50
Spårvägslinjerna: 8 mot Busholmen, 6T, 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan , försenas. Orsak: tidigare störning. Plats: Centrum. Beräknad tid: 17:12 - 17:50.
S
79 31.7.2017 16:51 - 17:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 16:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
235N 31.7.2017 00:10 - 00:50
Regiontrafik, linje 235N från Kurängen, kl. 23:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 3 2 30.7.2017 22:00 - 31.7.2017 02:30
Spårvägslinjerna: 2,3 och 9 mot Järnvägstation, undantagsrutt. Trafikeras via Elisabetsgatan-Snellmansgatan-Aleksandersgatan. Linje 2 via Aleksandersgatan-Mannerheimvägen. Kajsaniemigatan, Järnvägstorget och Mikaelsgatan trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Plats: Centrum. Beräknad tid: kl.24 - kl.2:30
S
76A 30.7.2017 18:02 - 18:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 17:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
76A 30.7.2017 18:02 - 18:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 17:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
614 30.7.2017 10:19 - 11:05
Regiontrafik, linje 614 från Övitsböle, kl. 10:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
436 29.7.2017 19:41 - 20:35
Regiontrafik, linje 436 från Elielplatsen, kl. 19:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 29.7.2017 16:14 - 16:40
Spårvägslinje 9 mot Östra böle, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:12 - 16:40.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor