Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
624 21.9.2017 14:45 - 17:42
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Lövkulla, kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.
S
736 21.9.2017 14:45 - 17:42
Vanda lokaltrafik, linje 736 från Dickursby, kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.
S
238KB 21.9.2017 14:45 - 17:43
Esbo lokaltrafik, linje 238KB från Alberga, kl. 16:43 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 14:45 - 17:42
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.
S
109 21.9.2017 14:45 - 17:42
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.
S
214 21.9.2017 14:45 - 17:42
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Jupper, kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.
S
214 21.9.2017 14:45 - 17:42
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Jupper, kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 14:45 - 17:42
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.
S
109 21.9.2017 14:45 - 17:42
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.
S
736 21.9.2017 14:45 - 17:42
Vanda lokaltrafik, linje 736 från Dickursby, kl. 16:42 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor