Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
111 21.9.2017 09:42 - 12:39
Regiontrafik, linje 111 från Gäddvik, kl. 11:39 inställd. Orsak: strejk.
S
111 21.9.2017 09:42 - 12:39
Regiontrafik, linje 111 från Gäddvik, kl. 11:39 inställd. Orsak: strejk.
S
619 21.9.2017 09:42 - 12:40
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Dickursby, kl. 11:40 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 09:42 - 12:40
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 11:40 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 09:42 - 12:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 11:40 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 09:42 - 12:40
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 11:40 inställd. Orsak: strejk.
S
83 21.9.2017 09:42 - 12:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 11:40 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 09:41 - 12:39
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Mellungsbacka (M), kl. 11:39 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 09:41 - 12:38
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 09:41 - 12:38
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor