Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
203 21.9.2017 09:50 - 12:48
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Nybacka, kl. 11:48 inställd. Orsak: strejk.
S
227 21.9.2017 09:50 - 12:48
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Esbo centrum, kl. 11:48 inställd. Orsak: strejk.
S
245 21.9.2017 09:49 - 12:46
Esbo lokaltrafik, linje 245 från Nouxändan, kl. 11:46 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 09:49 - 12:47
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 11:47 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 09:49 - 12:46
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 11:46 inställd. Orsak: strejk.
S
245 21.9.2017 09:49 - 12:46
Esbo lokaltrafik, linje 245 från Nouxändan, kl. 11:46 inställd. Orsak: strejk.
S
215A 21.9.2017 09:49 - 12:46
Esbo lokaltrafik, linje 215A från Alberga, kl. 11:46 inställd. Orsak: strejk.
S
215A 21.9.2017 09:49 - 12:46
Esbo lokaltrafik, linje 215A från Alberga, kl. 11:46 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 09:48 - 12:46
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Mattby, kl. 11:46 inställd. Orsak: strejk.
S
97V 21.9.2017 09:48 - 12:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 11:46 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor