Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
3 21.9.2017 14:32 - 17:29
Esbo lokaltrafik, linje 3 från Stensvik, kl. 16:29 inställd. Orsak: strejk.
S
202 21.9.2017 14:32 - 17:30
Esbo lokaltrafik, linje 202 från Pärlugglebacken, kl. 16:30 inställd. Orsak: strejk.
S
82 21.9.2017 14:31 - 17:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 16:29 inställd. Orsak: strejk.
S
97 21.9.2017 14:31 - 17:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 16:06 inställd. Orsak: strejk.
S
582B 21.9.2017 14:30 - 17:02
Esbo lokaltrafik, linje 582B från Esbo centrum, kl. 16:02 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 14:30 - 17:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 16:27 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 14:30 - 17:27
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Nybacka, kl. 16:27 inställd. Orsak: strejk.
S
107 21.9.2017 14:30 - 17:28
Regiontrafik, linje 107 från Storåkern, kl. 16:28 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 14:30 - 17:28
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Katrinesjukhus, kl. 16:28 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 14:30 - 17:27
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Nybacka, kl. 16:27 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor