Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
574 21.9.2017 11:42 - 14:39
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Pejas, kl. 13:39 inställd. Orsak: strejk.
S
111 21.9.2017 11:42 - 14:39
Regiontrafik, linje 111 från Gäddvik, kl. 13:39 inställd. Orsak: strejk.
S
574 21.9.2017 11:42 - 14:39
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Pejas, kl. 13:39 inställd. Orsak: strejk.
S
311 21.9.2017 11:42 - 14:40
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Myrbacka, kl. 13:40 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 11:42 - 14:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 13:40 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 11:42 - 14:40
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 13:40 inställd. Orsak: strejk.
S
83 21.9.2017 11:42 - 14:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 13:40 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 11:42 - 14:40
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 13:40 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 11:42 - 14:40
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 13:40 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 11:41 - 14:38
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 13:38 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor