Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
82 21.9.2017 14:04 - 17:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 16:02 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 14:04 - 17:02
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 16:02 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 14:03 - 17:01
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 16:01 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 14:03 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 15:37 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 14:03 - 17:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 16:01 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 14:02 - 17:00
Regiontrafik, linje 553 från Alberga, kl. 16:00 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 14:02 - 17:00
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 16:00 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 14:02 - 17:00
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 16:00 inställd. Orsak: strejk.
S
88 21.9.2017 14:01 - 16:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 15:58 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 14:00 - 16:57
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 15:57 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor