Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
712 21.9.2017 14:37 - 17:35
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Kungsbacka, kl. 16:35 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 14:37 - 17:35
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 16:35 inställd. Orsak: strejk.
S
95 21.9.2017 14:36 - 17:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 16:04 inställd. Orsak: strejk.
S
219 21.9.2017 14:36 - 17:34
Esbo lokaltrafik, linje 219 från Alberga, kl. 16:34 inställd. Orsak: strejk.
S
122A 21.9.2017 14:35 - 17:33
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 16:33 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 14:35 - 17:16
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Mellungsbacka (M), kl. 16:16 inställd. Orsak: strejk.
S
712 21.9.2017 14:35 - 17:32
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 16:32 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 14:35 - 17:33
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 16:33 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 14:33 - 17:31
Regiontrafik, linje 553 från Håkansböle, kl. 16:31 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 14:32 - 17:30
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 16:30 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor