Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
574 21.9.2017 09:35 - 12:31
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Myrbacka, kl. 11:31 inställd. Orsak: strejk.
S
311 21.9.2017 09:35 - 12:30
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Tavastby, kl. 11:30 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 09:35 - 12:32
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 11:32 inställd. Orsak: strejk.
S
624 21.9.2017 09:35 - 12:32
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Dickursby, kl. 11:32 inställd. Orsak: strejk.
S
214 21.9.2017 09:35 - 12:32
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Jupper, kl. 11:32 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 09:35 - 12:30
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 11:30 inställd. Orsak: strejk.
S
214 21.9.2017 09:35 - 12:32
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Alberga, kl. 11:32 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 09:35 - 12:32
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 11:32 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 09:35 - 12:32
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 11:32 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 09:35 - 12:30
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 11:30 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor